• REGISTRUJTE SA DO NÁŠHO VERNOSTNÉHO KLUBU !
  • OBJEDNÁVKY ZASIELAME DO 3 PRACOVNÝCH DNÍ

Podmínky soutěže - Letní retro soutěž

Organizátor soutěže:
GLASSOR s.r.o.
Palackého 239
460 07 Liberec 7
IČO: 25449265
DIČ: CZ25449265
(dále jen „organizátor“)

1. Termín a místo konání soutěže:
Soutěž probíhá na území České republiky od 1. 8. 2019 do 31. 8. 2019 (dále jen „místo konání soutěže“ a „doba konání soutěže“) prostřednictvím Facebookové události.

2. Účast v soutěži:
Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let, s trvalým pobytem v České nebo Slovenské republice, která v době konání soutěže nasdílí fotografii retro ozdoby do události na Facebooku. Autorem fotografie musí být soutěžící. Fotografie musí být nahrána se jménem a krátkým popisem, či názvem. Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky soutěže. Organizátor soutěže má právo na výsledné posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Této soutěže se může jedna fyzická osoba zúčastnit pouze jedenkrát a vyhrát tak vždy maximálně jednu výhru.

3. Výherce, výhra v soutěži a předání výhry:
Výhercem v soutěži se stane soutěžící, který nasdílí fotografii retro ozdoby v období od 1. 8. 2019 – 31. 8. 2019 a získá u své fotografie zveřejněné na Události v období od 1. 8. 2019 - 31. 8. 2019 12:00h nejvíce "To se mi líbí".
Výhra je zhotovení vlastní ozdoby dle nasdílené fotografie. Za zpracování konceptu ozdoby a realizaci výroby přebírá zodpovědnost výrobce, dle jeho výrobních možností. 

4. Jméno výherce soutěže bude zveřejněno na internetových stránkách www.glassor.cz a to nejpozději do 4. 9. 2019 organizátorem soutěže. Výhra bude výherci vyrobena a zaslána po osobní domluvě. Výherce bude kontaktován zprávou na Facebooku.

5. Za doručení zaslané výhry dále přebírá zodpovědnost zvolený dopravce. 

6. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

7. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích či kreditu na nákup zboží.

8. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

9. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména výherce po dobu neurčitou a bezplatně zveřejňovat zaslané fotografie na webových serverech společnosti, účtech společnosti na sociálních sítích Facebook, Instagram, Pinterest a dalších partnerských webech a také s uveřejněním v dalších marketingových materiálech.

10. Účastí v soutěži se účastník vzdává jakýchkoli práv na zaslané fotografie, nebo nároku na honorář, vyplývající z následné prezentace zaslaných fotografií.

11. Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírají vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora než uvedená v těchto pravidlech.

12. Organizátor si vyhrazuje právo bez oznámení a jakékoli náhrady vyřadit ze soutěže zaslané fotografie, které neodpovídají pravidlům soutěže nebo jinak odporují dobrým mravům či právním předpisům České republiky, případně mohou poškodit tuto soutěž nebo dobrou pověst společnosti GLASSOR s.r.o.

13. Účastník soutěže bude ze soutěže vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry.

14. Organizátor zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou výhry zatíženy, v souladu s příslušnými právními předpisy.

15. Soutěžící svým souhlasem o použití svých osobních údajů na www.glassor.cz (dále jen „údaje“) potvrzuje souhlas s jejich zařazením do databáze internetového obchodu Glassor.cz – GLASSOR s.r.o. se sídlem na Palackého 239, 460 07 Liberec 7, IČO: 25449265, DIČ: CZ25449265, jakožto správce (dále jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

16. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora, zadavatele a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, cena propadá.

Tovar bol pridaný do košíka

< Pokračovať v nákupe Prejsť do košíka >